Novinky

  • 01.02.2021 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 20.05/0 pre linux aj windows.

     
  • 12.11.2020 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 20.04/0 pre linux aj windows.

     
  • 05.05.2020 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 20.03/0 pre linux aj windows.

Naša firma je od roku 1995 dealerom spoločnosti AURUS s.r.o. Bratislava, ktorá vyvinula komplexný viacužívateľský ekonomický balík programov Aurus Ekopacket.

Aurus Ekopacket je určený pre veľké, stredné i malé podniky s činnosťou zameranou na výrobu, obchod, alebo služby. Je vhodný aj pre podniky s poľnohospodárskou činnosťou. Využíva siete typu klient - server. Server môže mať operačný systém Linux, ale i Microsoft Windows. Systém je poskladaný zo vzájomne previazaných modulov - Účtovníctvo, Dane, Fakturácia, Banka, Pokladňa, Mzdy, Personalistika, Sklad, Odbyt, Investičný Majetok, Zvieratá, Pozemky.

Jednotlivé moduly Aurus Ekopacket majú jednotný dizajn, jednotné ergonomické ovládanie a previazanosť údajov tak, že každý sa zadáva len raz. Vyznačuje sa mohutnou údajovou základňou. Táto údajová základňa sa vďaka premyslenej a dobre prepracovanej konfigurovateľnosti prispôsobí užívateľovi tak, že ho „nadbytočné„ údaje pri zadávaní vstupov a čítaní výstupov neobťažujú, ale keď sa stanú potrebnými, sú rýchlo dostupné. Široká a prepracovaná konfigurovateľnosť zabezpečuje vysokú nezávislosť jednotlivých podsystémov na zmenách legislatívy a vysokú prispôsobiteľnosť špecifickým požiadavkám užívateľov.