Novinky

  • 6.11.2019 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 19.04/0 pre linux aj windows.

     
  • 3.10.2019 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 19.03/0 pre linux aj windows.

     
  • 28.3.2019 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 19.02/0 pre linux aj windows.

Novinky

6.11.2019 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 19.04/0 pre linux aj windows.

3.10.2019 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 19.03/0 pre linux aj windows.

28.3.2019 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 19.02/0 pre linux aj windows.

22.01.2019 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 19.01/0 pre linux aj windows.


4.12.2018 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 18.02/0 pre linux aj windows.

31.7.2018 Bol uvoľnený doprechod AEP ver. 18.01/2 pre linux aj windows.

27.6.2018 Bol uvoľnený doprechod AEP ver. 18.01/1 pre linux aj windows.

4.6.2018 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 18.01/0 pre linux aj windows.

 31.1.2018 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 17.02/0 pre linux aj windows

17.2.2017 Bol uvoľnený doprechod AEP ver. 17.01/1 pre linux aj windows