Novinky

Novinky

  •  31.1.2018 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 17.02/0 pre linux aj windows

     
  • 17.2.2017 Bol uvoľnený doprechod AEP ver. 17.01/1 pre linux aj windows

     
  •   2.2.2017 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 17.01/0 pre linux aj windows

Novinky

 31.1.2018 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 17.02/0 pre linux aj windows

17.2.2017 Bol uvoľnený doprechod AEP ver. 17.01/1 pre linux aj windows

  2.2.2017 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 17.01/0 pre linux aj windows

22.3.2016 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 16.02/0 pre linux aj window

28.1.2016 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 16.01/0 pre linux aj windows.

11.12.2015 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 15.04/0 pre linux aj windows.

15.04.2015 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 15.03/0 pre linux aj windows.

3.3.2015 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 15.02/0 pre linux aj windows.

30.01.2015 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 15.01/0 pre linux aj windows.

11.12.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.05/0 pre linux aj windows.