Novinky

  • 01.02.2021 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 20.05/0 pre linux aj windows.

     
  • 12.11.2020 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 20.04/0 pre linux aj windows.

     
  • 05.05.2020 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 20.03/0 pre linux aj windows.

Novinky


4.12.2018 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 18.02/0 pre linux aj windows.

31.7.2018 Bol uvoľnený doprechod AEP ver. 18.01/2 pre linux aj windows.

27.6.2018 Bol uvoľnený doprechod AEP ver. 18.01/1 pre linux aj windows.

4.6.2018 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 18.01/0 pre linux aj windows.

 31.1.2018 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 17.02/0 pre linux aj windows

17.2.2017 Bol uvoľnený doprechod AEP ver. 17.01/1 pre linux aj windows

  2.2.2017 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 17.01/0 pre linux aj windows

22.3.2016 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 16.02/0 pre linux aj window

28.1.2016 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 16.01/0 pre linux aj windows.

11.12.2015 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 15.04/0 pre linux aj windows.