Novinky

  • 31.7.2018 Bol uvoľnený doprechod AEP ver. 18.01/2 pre linux aj windows.

     
  • 27.6.2018 Bol uvoľnený doprechod AEP ver. 18.01/1 pre linux aj windows.

     
  • 4.6.2018 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 18.01/0 pre linux aj windows.

Novinky

3.3.2015 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 15.02/0 pre linux aj windows.

30.01.2015 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 15.01/0 pre linux aj windows.

11.12.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.05/0 pre linux aj windows.

12.06.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.04/0 pre linux aj windows.

17.03.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.03/0 pre linux aj windows.

20.02.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.02/0 pre linux aj windows.

31.01.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.01/0 pre linux aj windows.

6.12.2013 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 13.04/0 pre linux aj windows.

21.10.2013 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 13.03/0 pre linux aj windows.

15.4.2013 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 13.02/0 pre linux aj windows.