Novinky

  • 30.10.2023 Bol uvoľnený prechod Aurus Ekonomika ver. 23.04/0.

     
  • 29.06.2023 Bol uvoľnený prechod Aurus Ekonomika ver. 23.03/0.

     
  • 02.03.2023 Bol uvoľnený prechod Aurus Ekonomika ver. 23.02/0.

bpis-logo-trskPrevádzkovatelia informačných systémov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje (mzdy, nájomné zmluvy za pôdu, evidencia obyvateľov a pod.) sú povinní vlastniť vypracovanú dokumentáciu bezpečnostných opatrení pri spracovávaní osobných údajov.

Vyplýva to zo zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. júla 2013.

Za dôležitú zmenu v zákone považujeme, že pokiaľ podľa starého zákona úrad v prípade porušenia zákona pokutu uložiť mohol, teraz pokutu uložiť musí. Napríklad v §68 ods.3 písm.(c) sa píše : “Úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 300 000 eur prevádzkovateľovi, ktorý si nesplnil alebo porušil povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt podľa § 19 ods.3. Náš spracovateľ bezpečnostného projektu za pokutu z dôvodu chybného vypracovania bezpečnostného projektu ručí.

 

Naša partnerská spoločnosť EuroTRADING s.r.o. má za sebou viac ako 750 spokojných zákazníkov a ich projekty už prešli u viacerých zákazníkov kontrolou z úradu z Úradu na ochranu osobných údajov. Viac sa o tejto problematike môžete dozvedieť na stránke www.bpis.sk

 

Ak máte záujem o bezplatné vypracovanie cenovej ponuky, zaregistrujte sa nezáväzne na stránke nášho partnera www.reg.bpis.sk, do REFERENČNÉHO KÓDU zadajte sh (aby sme Vám vedeli poskytnúť zľavnenú cenu).

 

Zľavový kód: sh *)

 

*) Pre získanie zľavy pri registrácii do políčka REFERENČNÝ KÓD zadajte sh

 

Čo obsahuje bezpečnostný projekt (.pdf 457kB)

List bezpečnostný projekt obce (.pdf 267kB)

List bezpečnostný projekt zákazníci Aurus (.pdf 268kB)