Novinky

  • 30.10.2023 Bol uvoľnený prechod Aurus Ekonomika ver. 23.04/0.

     
  • 29.06.2023 Bol uvoľnený prechod Aurus Ekonomika ver. 23.03/0.

     
  • 02.03.2023 Bol uvoľnený prechod Aurus Ekonomika ver. 23.02/0.

Naša firma je od roku 1995 dealerom spoločnosti AURUS s.r.o. Bratislava, ktorá vyvinula komplexný viacužívateľský ekonomický balík programov Aurus Ekopacket.

Aurus Ekopacket je určený pre veľké, stredné i malé podniky s činnosťou zameranou na výrobu, obchod, alebo služby. Je vhodný aj pre podniky s poľnohospodárskou činnosťou. Využíva siete typu klient - server. Server môže mať operačný systém Linux, ale i Microsoft Windows. Systém je poskladaný zo vzájomne previazaných modulov - Účtovníctvo, Dane, Fakturácia, Banka, Pokladňa, Mzdy, Personalistika, Sklad, Odbyt, Investičný Majetok, Zvieratá, Pozemky.

Jednotlivé moduly Aurus Ekopacket majú jednotný dizajn, jednotné ergonomické ovládanie a previazanosť údajov tak, že každý sa zadáva len raz. Vyznačuje sa mohutnou údajovou základňou. Táto údajová základňa sa vďaka premyslenej a dobre prepracovanej konfigurovateľnosti prispôsobí užívateľovi tak, že ho „nadbytočné„ údaje pri zadávaní vstupov a čítaní výstupov neobťažujú, ale keď sa stanú potrebnými, sú rýchlo dostupné. Široká a prepracovaná konfigurovateľnosť zabezpečuje vysokú nezávislosť jednotlivých podsystémov na zmenách legislatívy a vysokú prispôsobiteľnosť špecifickým požiadavkám užívateľov.