Tlač

Naším hlavným zameraním je poskytovanie služieb v oblasti IT, technickej a telefonickej podpory pre zákazníkov našej firmy a firmy AURUS v regióne Trenčín a okolie.

Veľmi žiadanou je forma externej správy počítačovej techniky a informačného systému.
Firma nemusí zamestnávať IT špecialistu, napriek tomu má zabezpečenú profesionálnu správu výpočtovej techniky.

Externá správa zahŕňa:

 

Okrem fakturácie služieb v hodinových sadzbách ponúkame aj možnosť zmluvnej paušálnej mesačnej platby.