Novinky

  • 22.3.2016 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 16.02/0 pre linux aj window

     
  • 28.1.2016 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 16.01/0 pre linux aj windows.

     
  • 11.12.2015 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 15.04/0 pre linux aj windows.

Novinky

22.3.2016 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 16.02/0 pre linux aj window

28.1.2016 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 16.01/0 pre linux aj windows.

11.12.2015 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 15.04/0 pre linux aj windows.

15.04.2015 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 15.03/0 pre linux aj windows.

3.3.2015 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 15.02/0 pre linux aj windows.

30.01.2015 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 15.01/0 pre linux aj windows.

11.12.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.05/0 pre linux aj windows.

12.06.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.04/0 pre linux aj windows.

17.03.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.03/0 pre linux aj windows.

20.02.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.02/0 pre linux aj windows.